Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w 2021 roku

MEN informuje: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dziś rozporządzenie w sprawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. Główne zmiany dotyczą m.in. zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ponadto w rozporządzeniu określone zostało, że w czasie tegorocznych ferii zimowych będzie możliwość organizacji półkolonii jedynie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej oraz obozów szkoleniowych tylko dla uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Z kolei organizatory olimpiad w tym roku szkolnym będą mogli zmienić termin przeprowadzania drugiego i trzeciego etapu zawodów. W załączniku przesyłam komunikaty prasowe w tej sprawie. Zachęcam Państwa do wykorzystania nagrania konferencji prasowej z udziałem Ministra Przemysława Czarnka i wiceministra edukacji Macieja Kopcia

Na stronie www.gov.pl/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym do pobrania jest prezentacja dotycząca egzaminów oraz treść wymagań egzaminacyjnych, na podstawie których przeprowadzany będzie w tym roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny.

Źródło informacji: MEN/PAP