Węgry dodają poprawkę do konstytucji: „Ojciec jest mężczyzną, matka kobietą”

Głosami większości rządowej parlament węgierski zatwierdził poprawkę do konstytucji, która twierdzi, że płeć dziecka jest stała i niezmienna przy urodzeniu. Nowelizacja konstytucji wyklucza także adopcję dziecka przez pary tej samej płci. „Ojciec jest mężczyzną, matka kobietą” –

Proponowana przez rząd poprawka została przyjęta 134 głosami, przy 45 głosach przeciw i pięciu wstrzymujących się.

W tekście wyjaśniającym stwierdza się, że zachodnia ideologia zmienia się w sposób, który wymaga zagwarantowania dziecku prawa do samoidentyfikacji zgodnie z jego płcią w momencie urodzenia, aby chronić dziecko przed psychiczną lub biologiczną interwencją wpływającą na jego fizyczne i psychiczne samopoczucie.