W Holandii do lat 70. społeczeństwo było ściśle podzielone ze względu na wyznawaną religię.

(Na zdjęciu grób Protestanta i Katoliczki, którzy mimo bycia małżeństwem nie mogli zostać pochowani we wspólnym grobie)
Holandia miała bardzo burzliwą przeszłość związaną z wojnami religijnymi, a katolicy byli przez większość protestancką postrzegani jako zagrożenie.
Takie podejście w połowie XIXw zaczęło się zmieniać i do 1853 r. zniesiono większość restrykcji wymierzonych w katolików.
Od tego czasu w społeczeństwie panował jednak podział na „Filary” gdzie każdy filar był praktycznie odseparowana od drugiego.
Każda społeczność miała swoje własne szkoły, media, wydawnictwa, przedsiębiorstwa, partie polityczne, związki zawodowe i oczywiście kościoły i cmentarze. Wszelkie wyjście poza „filar” było źle odbierane, a kontakty między społecznościami odbywały się tylko przez elity filarów.
[W takich okolicznościach w 1842 roku oficer kawalerii, protestant, van Gorcum poślubił katolicką szlachciankę van Aefferden. Małżeństwo takie było wielkim mezaliansem w tamtych czasach.
Kiedy van Gorcum zmarł w 1880 roku, żona wiedząc że nie może razem z nim zostać pochowana, kazała ustawić jego pomnik pod murem. Sama kazała swój grób umieścić po drugiej stronie, a nad ogrodzeniem umieścić złączone dłonie, jako symbol ich jedność.]
Podział na katolików i protestantów był silny, ale miał swoich wrogów w postaci Liberalizmu, a później także Socjalizmu.

wikipedia.pl


Obie ideologie sprzeciwiały się dzieleniu społeczeństwa i konserwatyzmowi reprezentowanego przez partię religijne, zyskując coraz większe poparcie.
Pewnym przełomem była okupacja niemiecka w trakcie II wojny światowej, kiedy elity „filarów” zostały internowane, a ludzi połączyła wspólna niedola. (w tym czasie istniały oddzielne komórki ruchu oporu dla katolików i protestantów). Część internowanych przywódców doszła do wniosku, że filary muszą upaść i stworzyli wspólną „Partię Pracy” którą utworzono po wojnie i do której weszły „Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza”, postępowo liberalną „Wolnomyślicielska Liga Demokratyczna” i postępowo-protestancka „Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna”.
Całkowity upadek podziałów nastąpił jednak dopiero w latach 70. po fali ruchów młodzieży z lat 60.
Słabnącą pozycja partii religijnych zmusiła je połączenia się części partii katolickich i protestanckich w 1977 roku we wspólnej partii chrześcijańskiej.


Mimo to wielu ludzi było zrażonych do chadeckich partii chrześcijańskich, jak i samej religii, a sekularyzacja społeczeństwa postępowała bardzo szybko.
Obecnie (2015) katolicy stanowią 23,7%* (a tylko 1% uczestniczy we mszy) ludności, protestanci to 15,5% , (inne religie stanowią około 10%) a ponad połowa populacji uznaje się za niereligijną. Reszta społeczeństwa „wierzy w coś nieokreślonego” lub nie przynależy do żadnego związku religijnego.
*należy również zaznaczyć, że identyfikacja z religią często jest dla Holendrów bardziej kulturowa gdyż np. tylko 17% osób identyfikujących się jako katolicy wierzy w istnienie osobowego boga.

Źródło:

facebook.pl

wikipedia.pl