Premier Holandii grozi Polsce utratą funduszy z budżetu UE.

Polska i Węgry grożą zawetowaniem europejskiego wieloletniego budżetu. Rutte spodziewa się, że jeśli nadal będą trwać w tym postanowieniu, komisja szybko przedstawi propozycje alternatywnych sposobów zatwierdzenia budżetu wyłączając Polskę i Węgry.

Niemniej jednak Rutte nie wykluczył całkowicie możliwości „koziej ścieżki”. „Jeśli zostanie znalezione wyjście, które nie wpływa na mechanizm praworządności, zgadzam się na prawnie wiążącą wstawkę.”

Jednak Rutte, również rozważa wprowadzenie budżetu omijając weto Polski i Węgier. Holandia stara się otrzymać pieniądze na walkę z koronawirusem jak najszybciej jest to możliwe.

Przedstawiona obecnie propozycja kompromisowa przewiduje, że nowe przepisy będą egzekwowane dopiero po dokonaniu przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości pierwszej oceny, czy prawo może zostać przyjęte. Ponadto proponuje się najpierw sporządzić ścisłe wytyczne dotyczące zakresu wniosku.