Pierwsze małżeństwo ludzi tej samej płci w Hiszpanii zostało zawarte 8 czerwca w 1901 w obrządku katolickim.

Marcela Ibeas i Elisa Loriga poznały się w 1885 roku w szkole dla nauczycielek w A Coruña.
Marcela miała osiemnaście lat i dopiero się kształciła, a Elisa miała dwadzieścia trzy lata i była tam zatrudniona. Ich znajomość szybko rozkwitła „poza przyjęte w społeczeństwie standardy”.
Ojciec Marceli obawiając się skandalu, wysłał córkę do Madrytu. Później jednak obie kobiety znów się spotkały po podjęciu pracy w leżących niedaleko szkołach. Ich uczucie znowu odżyło, a one same zamieszkały razem we wspólnym domu.
Po ponad dziesięciu latach wspólnego życia postanowiły „uprawomocnić” swój związek małżeństwem.
W tym celu Elisa przybrała męski wygląd i przybrała postać Mario Sáncheza.
Mario podawał się za nieochrzczonego syna ateisty, więc przed ślubem otrzymał on chrzest oraz pierwszą komunię.
8 czerwca 1901 r w kościele San Jorge w La Coruña odbyła się ceremonia zaślubin.
Małżeństwo dwóch kobiet szybko wyszło na jaw i „zrobiło się nieprzyjemnie”
Kobiety straciły pracę, Kościół Katolicki ogłosił ich ekskomunikę, a policja wszczęła śledztwo w sprawie fałszowania dokumentów.
Para uciekła do Portugalii, jednak Hiszpania zażądała ich ekstradycji.
Początkowo Portugalia kobiety aresztowała i zgodziła się na ich wydanie, jednak pod naciskiem przychylnej parze tamtejszej prasy, sąsiad Hiszpanii sam rozpoczną proces, w którym wydano ostatecznie wyrok uniewinniający.
6 stycznia 1902 r Marcella urodziła dziewczynkę, a tym samym roku rodzina wyjechała do Argentyny, gdzie kobiety podjęły pracę pokojówek.
Tam w 1903 roku Elisa (pod pseudonimem Maria) wyszła za mąż za bogatego Duńczyka, Christiana Jensena, mężczyznę starszego od niej o 24 lata. Razem z nimi zamieszkała Marcela (jako siostra Marii) wraz z córką.
Niechęć do skonsumowania małżeństwa przez „Marię” skłonił jej męża do pogrzebania w jej przeszłości.
Dowiedział się on wtedy o przeszłości pary kobiet i próbował unieważnić małżeństwo, co jednak mu się nie udało.
Samo małżeństwo Elisy z Christianem było spowodowane prawdopodobnie chęcią ustabilizowania sytuacji materialnej kobiet i dziecka.

wikipedia.pl

Na tym kończy się znana historia tej ciekawej pary.
Wiedza o niej pochodzi głównie z zachowanych artykułów prasowych i ma wiele „białych plam”.

Źródło: facebook.pl