Niemcy wyeksportowali do Polski około 250 tys. ton odpadów.

Żwirownie, pola, lasy, pobocza dróg i stare magazyny to tylko niektóre z wysypisk śmieci w Polsce w dużej mierze pochodzących z Niemiec. Polska importuje tysiące ton śmieci z zagranicy iz każdym rokiem ich obciążenie rośnie.

70% importu odpadów do Polski pochodzi z Niemiec – i ta ilość stale rośnie.

Wielka Brytania, Włochy i Austria należą do narodów wysyłających swoje odpady do Polski. Pod względem ilości są daleko w tyle za Niemcami.

„ Jesteśmy wysypiskiem śmieci Europy ” Według Niemieckiej Partii Lewicy (Die Linke) w 2018 roku kraj wyeksportował do Polski około 250 tys. ton odpadów. Do tego dochodzą niewykryte odpady, takie jak papier lub plastik, które można przesyłać w obrębie UE bez obowiązku raportowania, co oznacza, że ​​ilości nie są rejestrowane.

Ponadto operatorzy często nie mają pozwolenia na przyjmowanie lub recykling tego typu odpadów, które otrzymują, co oznacza, że ​​„często trafiały tu one nielegalnie” – powiedziała Beata Merenda z Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska, który kontroluje importowane odpady. „Jesteśmy wysypiskiem śmieci Europy” – powiedział Piotr Barczak z Zero Waste, polskiej organizacji ekologicznej.

Trudno oszacować, ile tysięcy ton przedostaje się przez granicę niezauważenie lub pod fałszywymi etykietami. Merenda mówi, że z około 20 wyrywkowych kontroli przeprowadzonych przez jej agencję w 2019 r. 14 wykryło nielegalne przemieszczanie odpadów medycznych i niesortowanych odpadów domowych do Polski.

Polska nie daje rady przetwarzać własnych odpadów. Polscy ekolodzy apelują do rządu o wprowadzenie zakazu importu odpadów z zagranicy, bo Polska nie jest już w stanie przerabiać nawet własnych odpadów.