Alan M. Turing geniusz XX wieku.

Alan M. Turing, urodzony w czerwcu 1912 roku, był jednym z najbardziej wpływowych ludzi nauki od zarania ludzkości, do dziś. W 1999 „Times” uznał go za jednego z najważniejszych ludzi dwudziestego wieku. Był oficerem armii Brytyjskiej i członkiem królewskiego stowarzyszenia naukowców jak i prominentnym matematykiem, informatykiem, logikiem, filozofem, biologiem teoretycznym i kryptografem. Ten ostatni przydomek zapewnił sobie konstruując „Bombe”, maszynę, która pomogła rozszyfrowywać nazistowskie wiadomości wojenne zakodowane za pomocą urządzenia kodującego o nazwie „Enigma”. Maszyna ta pomimo wstępnych trudności z uzyskaniem potrzebnych dotacji, została całkowicie ufundowana ze skarbca Imperium Brytyjskiego. Wydanie środków zarządził sam Winston Churchill, który po tym jak doszła do niego wiadomość o projekcie Turinga, napisał następujący list do jego przełożonych:
„ACTION THIS DAY. Make sure they have all they want on extreme priority and report to me that this has been done.”


Geniusz Turinga, oprócz przyśpieszenia wygranej Aliantów w ll wojnie światowej o nawet 4 lata, objawił się również w inny, możliwie, że nawet bardziej bezpośredni dla nas sposób. Jego praca nad maszynami automatycznie wykonującymi obliczenia, nie ograniczała się jedynie do praktycznych zastosowań. Zapędy filozoficzne doprowadziły go do przedstawienia eksperymentu myślowego, który w prosty sposób obrazował twierdzenie niekompletności Godela. Polegał on na wyobrażeniu sobie maszyny, która na podstawie zakodowanych na taśmie poleceń, jest w stanie przesuwać tą taśmę o określoną liczbę pól w lewo lub w prawo, jak i dodawać, odejmować i usuwać liczby na niej zapisane. Przykładowym kodem może być: „Przesuń o dwa w lewo, dodaj do aktualnej liczby 3 i przesuń o jeden w prawo”. Mimo że właściwa maszyna nigdy nie została zbudowana, obrazowała ona to co wyrazić chciał Godel; że żaden algorytm (zestaw kodów podobnych do przed chwilą przedstawionego) nie jest w stanie dowieść prawdziwości ludzkich założeń na temat istoty liczb naturalnych. Eksperyment ten zainspirował przyszłych informatyków do stworzenia kodowanych komputerów i był jedną z pierwszych prób wyobrażenia sobie sztucznej inteligencji, maszyny, która, prowadzona kodem, sama szuka rozwiązań problemu, który przed nią postawimy.


Turing był osobą jedną na miliard, książkowym przykładem hiper inteligentnego naukowca. Jego dokonania ocaliły rzesze ludzkich istnień od śmierci w wydłużonej wojnie z Niemcami, i możliwe nawet że były niezbędne do pokonania Hitlerowskich Niemców. Jego geniusz dotyka nas na każdym kroku i stanie się nam nawet bliższy wraz z nadejściem ery sztucznej inteligencji. Niestety zakończenie tej historii jest co najmniej tragiczne. Proszę jednak abyście czytali dalej.
Turing był homoseksualistą i zgodnie z dziewiętnastowiecznym prawem brytyjskim w Marcu 1952. roku został skazany na chemiczną kastrację, Ze względny na wyrok odebrano mu rządowe granty naukowe i odmówiono wstępu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Dwa lata po sprawie sądowej, Turing popełnił samobójstwo zażywając Cyjanek. Podał go sobie za pomocą jabłka, na podobieństwo jednej ze scen z jego ulubionej baśni.
Kiedy wyobrażam sobie jakie rzeczy geniusze mogliby jeszcze wyczarować, gdyby przedwcześnie nie zabrała ich śmierć czuję głęboki smutek. Kiedy natomiast myślę o tych których sami wpędziliśmy do grobu zaczynam się zastanawiać, czy jesteśmy godni przyjmować ich dary.

Źródło reddit.com