60 mln. złotych na wystawę w Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie aranżacji wystawy stałej w Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) w Toruniu obejmujące:

a) opracowanie projektu ekspozycji stałej;

b) opracowanie scenariusza merytorycznego ekspozycji stałej;

c) pozyskanie eksponatów, materiałów fotograficznych do wystawy, archiwaliów, dokumentów, archiwalnych nagrań audio video na potrzeby realizacji ekspozycji;

d) kompleksowe wykonanie wszystkich elementów wystawy, zgodnie z opracowaną w tym celu dokumentacją projektową i techniczną oraz wytycznymi do realizacji i dostawy przedmiotu zamówienia.

Koszt 60 mln. złotych.